Systemisch Coachen - Familieopstelling

In je leven ben je niet alleen, nooit geweest ook. De mensen om je heen doen wat met je. En ook al ben je je daar eigenlijk helemaal niet van bewust, ze bepalen voor een deel jouw leven en vormen je tot wie je bent. Een familieopstelling geeft de aanwezige lijntjes in je leven weer. Je ontdekt hoe jij, jij werd en waar je vastloopt of juist schittert. Ook laat de opstelling zien waarom je  tegen dezelfde problemen aanloopt.

Hoe ziet een familieopstelling er uit? 
Als je deelneemt aan een familieopstelling zit je ergens mee, of misschien heb je een vraag. Hier maken we een opstelling van. In deze opstelling zet je jezelf in het midden. Mensen om je heen verbeelden de mensen in je leven: je broer, je moeder, je beste vriend(in) en misschien andere mensen die dicht bij je staan.
Deze mensen kun je vragen stellen. Zo kun je gevoelens onderzoeken, knopen vinden of onverwachte spanningen. Ook onuitgesproken verwachtingen en verdrongen pijn komen naar boven. Je leven komt als het ware tot leven. Je krijgt hierbij begeleiding van mij, door de eenvoudige instructies die ik je geef wordt het palet van jouw leven tot leven gewekt. Je ziet mogelijkheden, voelt hoe dingen anders kunnen. Je leert jezelf beter en dieper kennen.

 

Je kunt een opstelling individueel bij mij volgen. Je maakt dan gebruik van andere hulpmiddelen bijv blokjes, poppetjes of stoelen & ik begeleid je door het proces. Soms als vragensteller soms als representant. 

Je kunt er ook voor kiezen om zelf de inbrenger van je vraag te zijn en 3 representanten ( andere personen die vergelijkbare vraag of thema hebben) uit te nodigen.